Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Definicije

Kupac: označava pojedinca ili organizaciju koja kupuje ili je suglasna kupiti robu od prodavatelja, te označava korisnika koji stavlja nalog putem web stranice, telefonom ili pismom.

Potrošač: ima značenje koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača u RH.

Ugovor: označava pisani akt koji može biti i u elektronskom obliku između Prodavatelja i Kupca u vezi prodaje i kupnje roba, a koji uključuje ove Uvjete korištenja.

Roba: označava proizvode koje se kupac obvezuje kupiti od prodavatelja.

Prodavatelj: označava Europa 92 d.o.o., dr. Franje Tuđmana 6. 10431 Sveta Nedelja

Uvjeti: označava odredbe i uvjete prodaje iz ovoga Ugovora i posebne uvjete koji su dogovoreni u pisanom obliku od strane Prodavatelja.
Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće utjecati na zakonska prava kupca kao potrošača.

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

 

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore za prodaju robe od strane prodavatelja prema kupcu, te će prevladati nad bilo kojom drugom dokumentacijom ili komunikacijom od strane kupca.

Prihvaćanjem isporuke robe smatrat će se kao uvjerljiv dokaz da je Kupac prihvatio ove Uvjete korištenja.

Svaka promjena ovih Uvjeta korištenja (uključujući bilo kakve posebne uvjete i uvjete koji su dogovoreni između stranke) biti će ništavna ukoliko nije posebno, pismeno dogovorena od strane Prodavatelja. Sve vrste pritužbi trebaju biti adresirane na: Europa 92 d.o.o., dr. Franje Tuđmana 6. 10431 Sveta Nedelja.

Naručivanje

Sve narudžbe za robu smatrat će se kao ponuda kupca za kupnju robe u skladu s ovim Uvjetima korištenja, te podliježu prihvaćanju od strane Prodavatelja. Prodavatelj može izabrati da ne prihvati nalog za narudžbu iz bilo kojeg razloga.
Kada roba koju je Kupac naručio nije raspoloživa na skladištu, Kupac će biti obaviješten te će mu se omogućiti da naruči drugu robu ili da otkaže narudžbu i primi povrat punog iznosa u roku od 30 dana.

Izjava o odgovarajućoj dobnoj granici

Kada roba može biti naručena samo za osobe određene starosne dobi, Kupac će biti zatražen da potvrdi izjavu o odgovarajućoj dobnoj granici za kupnju robe.
Ukoliko Prodavatelj otkrije da kupac nema zakonsko pravo naručiti određenu robu, Prodavatelj ima pravo otkazati nalog odmah, bez prethodne najave.

Pravo prodavača

Prodavač zadržava pravo da povremeno ažurira cijene na web stranici u bilo kojem trenutku. Prodavač će učiniti sve napore kako bi osigurao točnost cijena u trenutku kada kupac pravi narudžbu.
Prodavač zadržava pravo da povuče svu robu iz web trgovine u bilo koje vrijeme.
Prodavač ne snosi odgovornost za povlačenje bilo koje robe sa web stranice ili za odbijanje obrađene narudžbe.
Prodavač ne snosi odgovornost ukoliko zbog neraspoloživosti robe Kupcu se nanese bilo kakva vrsta štete.

Ograničenje odgovornosti

Osim što može biti implicirana zakonom u kojem se Kupac definira kao Potrošač, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Prodavatelja pravna traženja nastale štete Kupca biti će ograničena na štete koje nikada neće premašiti cijenu Robe i Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak robe.

Web stranica / web trgovina

www.europa92.hr zadržava pravo urediti ili izbrisati bilo koji sadržaj objavljen na bilo kojem dijelu www.europa92.hr web stranice u bilo koje vrijeme od strane kupaca ili trećih strana.

Viša sila

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje bilo koje od svojih obveza ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz događaja ili okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na štrajkove, nesreće, rat, požar, kvar bilo komunikacija, telekomunikacija ili računalnog sustava, kvar pogona ili strojeva ili manjka nedostupnosti sirovina iz prirodnih izvora opskrbe. Prodavatelj će imati pravo na razumno produženje vremenskog roka proširenja svojih obveza.

Prekid

Ukoliko se bilo koji dijelovi ovih Uvjeta korištenja smatraju u suprotnosti sa zakonom od bilo kojeg nadležnog Suda u Republici Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga, takve će odredbe biti ukinute

Promjene u uvjetima

Prodavatelj će imati pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, ali to pravo neće utjecati na postojeće Uvjete korištenja koji su prihvaćeni od strane Kupca prije njihove izmjene.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti uređuju se i tumače u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i stranke su  ovime podvrgnute isključivoj nadležnosti Hrvatskih sudova.

Uvjete možete preuzeti ovdje

  • Besplatna Dostavaza narudžbe iznad 200kn
  • Brza Isporukaunutar 14 dana.
  • Jednostavna ZamjenaMoguća zamjena u bilo kojoj poslovnici Europe 92.