Aktivnim uključivanjem u Europa 92 Loyalty program sakupljajte bodove te koristite popuste i ostale pogodnosti koje možete ostvariti zahvaljujući kupnji u trgovinama Europe 92.

Bodovi se sakupljaju na način da se za 1 kunu dobije 1 bod.
Nakon sakupljenih 1500 bodova ostvarujete popust od 3 do 5% na kupnju ovisno o načinu plaćanja. Bodovi vrijede 12 mjeseci.

Uvjeti korištenja Europa 92 loyalty kartice:

 1. Europa 92 d.o.o.,Dr. Franje Tuđmana 6, Sveta Nedelja, OIB: 38824657464. Izdavatelj je Europa 92 Loyalty kartice koja ostaje u njenom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Europa 92 Loyalty programa.
 2. Vlasnikom Europa 92 Loyalty kartice može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnicu za Europa 92 Loyalty program sa vjerodostojnim podacima.
 3. Učlanjenje u Europa 92 Loyalty program je besplatno.
 4. Europa 92 Loyalty kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo njen vlasnik. Europa 92 Loyalty karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.
 5. Dobivanjem 92 Loyalty kartice ostvaruje se članstvo u Europa 92 Loyalty programu i omogućuje se sakupljanje bodova koji omogućavaju dobivanje popusta čije korištenje je moguće ostvariti isključivo na prodajnim mjestima izdavatelja. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na nagradne bodove, korisnik Europa 92 Loyalty kartice obvezan je pokazati karticu na blagajni.
 6. Nagradni bodovi sakupljaju se tijekom 12 mjeseci počevši od dana učlanjenja po principu 1 kn = 1 bod. Korisnik Europa 92 Loyalty kartice treba sakupiti minimalno 1.500 bodova tijekom posljednjih 12 mjeseci kako bi ostvario pravo na popust. Korisnik ostvaruje popust od 5% na gotovinu i 3% na ostale načine plaćanja na sakupljenih 1.500 bodova. Kada korisnik realizira popupust, brišu mu se bodovi na osnovu kojih je ostvario popust. Neiskorišteni bodovi iznad 1.500 kn prenose se u sljedeće razdoblje.
 7. Bodovi stariji od 12 mjeseci se automatski brišu.
 8. Prilikom povrata robe u prodavaonicu izdavatelja nagradni bodovi se brišu.
 9. Sakupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu.
 10. Navedeni popusti iskoristivi su na cijeli Europa 92 asortiman osim za artikle za koje će biti izričito navedeno.
 11. Korisnik će Europa 92 Loyalty karticu prvi put moći koristiti nakon aktivacije kartice koja će uslijediti najkasnije 48 sati nakon izdavanja kartice.
 12. Korisnik može svoje bodovno stanje provjeriti putem Europa 92 Loyalty kartice na prodajnim mjestima izdavatelja ili upitom na e-mail: loyalty@europa92.biz.
 13. U slučaju gubitka ili krađe Europa 92 Loyalty kartice vlasnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 01/3370-854 ili na e-mail adresu loyalty@europa92.biz. Vlasniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni bodovi. Vlasnik je obavezan prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka.
 14. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim pravilima, izdavatelj može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave isključiti korisnika iz Europa 92 programa, te nije obvezan obrazložiti svoju odluku korisniku.
 15. Članstvo u Europa 92 Loyalty programu može se otkazati uz povrat kartice izdavatelju pismenim putem na adresu: Europa 92 d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 6, Sveta Nedelja. Otkazom članstva prestaju vrijediti sve pogodnosti programa.
 16. Izdavatelj se obvezuje da će u roku od najkasnije 30 dana odgovoriti na upite ili pritužbe vezane za Loyalty program. Prijedloge, pritužbe i/ili primjedbe slati na loyalty@europa92.biz.
 17. Osobni podaci o korisnicima koristit će se isključivo u svrhu prikupljanja nagradnih bodova te za informiranje korisnika o različitim akcijama i neće se razmjenjivati s drugim strankama sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
 18. Potpisom pristupnice potpisnik postaje punopravnim članom Europa 92 Loyalty programa te bezuvjetno pristaje na sve uvjete te pravila i obvezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale izdavatelja i njegovih poslovnih partnera.