Filtriranje proizvoda
Izbornik

Tvoj jeans expert

Početna Blog Tvoj jeans expert
21.11.2019

PROVJERITE!

Europa 92 najpoželjnija je destinacija za kupovinu Jeans hlača. Postoji puno razloga za to. Najveća ponuda svjetski poznatih jeans brandova koji ne utjelovljuju samo vrhunsku kvalitetu, inovativne materijale i savršene fitove, nego i tradiciju izrade jeans hlača stariju od 100 godina. Takva kombinacija pruža svakom kupcu istinski doživljaj i uživanje tijekom svakodnevnog nošenja hlača bilo na poslu ili u slobodno vrijeme.

Pitate se da li je iz perspektive Europe 92 kao tvrtke dovoljno imati samo dobru ponudu i vrhunske brandove? Naravno da nije!

UPOZNAJTE SE!

Iskustvo nas je u ovih 27 godina rada naučilo da je, uz vrhunsku ponudu, prodavač odnosno ljudski faktor izuzetno bitan za pružanje maksimalnog užitka u kupnji Jeans hlača ali i drugih odjevnih predmeta.

Na tragu toga Europa 92 je osmislila i u svoj redovni program uvela novitet koji je specifičan, ne samo u Hrvatskoj već i u Europi.

Program pod nazivom Jeans Expert. Iz samog naziva se može naslutiti cilj programa, ali je priča iza naziva puno kompleksnija i zahtjevnija.

UŽIVAJTE!

Program je osmišljen na način da svakom kupcu pruža jedinstveno iskustvo kupnje Jeans hlača i uslugu prodaje kakva je rijetko viđena.

Svaki djelatnik u trovinama Europe 92 ima mogućnost i sve potrebne alate za postati expert u prodaji jeans hlača.

Svaki novi djelatnik već prilikom zapošljavanja kreće s obukom u smjeru postanka Jeans expert-a.

Sama obuka tj. put ka ostvarenju dijeli se na određene korake:

  1. Svaka nova osoba prilikom potpisivanja ugovora prolazi akademiju gdje se obuhvaćaju svi segmenti rada prodavača te se poseban fokus stavlja na uvođenje prodavača u svijet Jeans-a .
  2. Prilikom početka rada u poslovnici, novoj osobi se dodjeljuje mentor koji je zadužen za praćenje napretka nove osobe u cijelokupnom trajanju edukacije. Mentorstvo se u svom sadržaju također sastoji od detaljne obuke Jeans hlača koja se sastoji od upoznavanja sa svakim modelom hlača kroz fit, upoznavanja sa svim sastavima i specifičnostima materijala, upoznavanja s inovacijama kod pojedinih hlača unutar asortimana.
  1. Prilikom završetka mentorstva kandidat prolazi kroz završnu procjenu gdje se dobiva slika koliko je osoba usvojila edukaciju u pojedinom segmentu i u kojem segmentu kandidat još ima prostora za napredak u stjecanju potrebnog znanja.
  1. Nakon obuke i mentorstva prodavači prolaze tjedno ispitivanje/usavršavanje po obrascu jeans experta te se po odrađenim kategorijama ocjenjuje njihova razina osposobljenosti na području jeans hlača
  1. Shodno rezultatima prodavača u prodaji jeans-a na kraju sezone se imenuju kandidati za jeans expert-a te se provodi završno detaljno ispitivanje nakon kojeg nominirani kandidati službeno postaju JEANS EXPERTI.

Svaki Jeans expert dobiva nagradu te priznanicu kojom službeno i postaje stručnjak za prodaju jeans-a i kao takav predstavlja Europu 92 i samog sebe u najboljem svijetlu.